JUBILEUSZ XV - LECIA GIMNAZJUM

..

wi─Öcej >>
PRZYJACIELE Z UKRAINY

..

wi─Öcej >>
W KRAJU SŁOŃCA, OLIWKI I ZORBY

..

wi─Öcej >>
SUKCESY MIJAJ─äCEGO ROKU

..

wi─Öcej >>

SUKCES I PRZYGODA

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: SUKCES I PRZYGODA
OKRES REALIZACJI: od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012.
PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - POKL.
PRIORYTET: IX. Rozwój wykszta┼écenia i kompetencji w regionach.
DZIA┼üANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako┼Ťci us┼éug edukacyjnych ┼Ťwiadczonych w systemie o┼Ťwiaty.
PODDZIA┼üANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost─Öpie do edukacji oraz zmniejszanie ró┼╝nic w jako┼Ťci us┼éug edukacyjnych.
DOFINANSOWANIE: 558 000 złotych.

CELE PROJEKTU:
G┼éównym celem projektu „Sukces i Przygoda” jest wyrównanie szans w dost─Öpie do edukacji pomi─Ödzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich przez wsparcie grupy 200 uczniów z gimnazjum w Woli Batorskiej, z utrudnionym dost─Öpem do nauki.
Cel ogólny, b─Ödzie zrealizowany dzi─Öki nast─Öpuj─ůcym celom szczegó┼éowym:

Ograniczenie wp┼éywu niekorzystnych czynników spo┼éecznych i zdrowotnych na rozwój m┼éodzie┼╝y.
Poszerzenie wiedzy oraz kompetencji kluczowych, co za tym idzie, zwi─Ökszenie szans na podj─Öcie realnego zatrudnienia w przysz┼éo┼Ťci.
Podniesienie umiej─Ötno┼Ťci praktycznego zastosowania wiedzy przez uczniów, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
Zwi─Ökszenie liczby uczniów osi─ůgaj─ůcych sukcesy w nauce.
Zwi─Ökszenie motywacji uczniów i pewno┼Ťci siebie w podejmowaniu decyzji.
Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi ┼╝yciowej.

DZIAŁANIA PROJEKTU:
W ramach projektu przewidziane s─ů nast─Öpuj─ůce dzia┼éania:

Zadanie 1: Zarz─ůdzanie projektem i promocja.
Zadanie 2: Zaj─Öcia Klubu Podró┼╝nika - zorganizowanie 22 wypraw sportowo-edukacyjnych na tereny górskie Polskich Karpat (Beskid ┼╗ywiecki, Gorce, Tatry, Pieniny, Bieszczady – miejscowo┼Ťci Rabka, Nowy Targ, Lubomierz, ┼üopuszna, Kro┼Ťcienko, Kluszkowce, Zakopane, Ko┼Ťcielisko, Ustrzyki Górne, Por─Öba Wielka, Jurgów). W ramach tego zadania przewidziane jest zbieranie i przetwarzanie informacji, prowadzenie kroniki filmowej i fotograficznej, itd...
Zadanie 3: Zaj─Öcia wyrównawcze - przeprowadzenie zaj─Ö─ç wyrównawczych: matematyka (3 godziny w tygodniu), fizyka, historia, j─Özyk angielski (po 2 godziny w tygodniu), biologia, chemia, geografia (po jednej godzinie w tygodniu) j─Özyk polski (4 godziny w tygodniu), w sumie 1120 godzin. Zaj─Öcia b─Ödzie prowadzi─ç O┼Ťmiu nauczycieli, a udzia┼é w nich b─Öd─ů mioeli zapewniony uczniowie maj─ůcy najwi─Öksze k┼éopoty z nauk─ů.
Zadanie 4: Zaj─Öcia dodatkowe - przeprowadzenie warsztatów teatralnych (dla grupy 10 uczniów), warsztatów fotograficzno-filmowych (dla 6 osób), warsztatów dziennikarskich (grupa 15 uczniów). W ramach warsztatów przeprowadzone zostan─ů wyjazdy do teatru i na przegl─ůdy teatralne oraz wyjazdy studyjne ko┼éa dziennikarskiego.
Zadanmie 5: Zaj─Öcia wspomagaj─ůce Pomocna D┼éo┼ä - przeprowadzanie wspomagaj─ůcych zaj─Ö─ç w liczbie 30 godzin w tygodniu dla sze┼Ťciu grup uczniowskich wymagaj─ůcych dodatkowego wsparcia pedagogicznego.
Zadanie 6: Gimnazjalny O┼Ťrodek Kariery - przeprowadzenie konsultacji i warsztatów dla uczniów klas trzecich przygotowuj─ůcych do wyboru dalszej drogi zyciowej.
Zadanie 7: Adaptacja pomieszcze┼ä sanitarnych dla potrzeb osób niepe┼énosprawnych bior─ůcych udzia┼é w projekcie. Przeprowadzenie prac dostosowawczych w pierwszych dwóch miesi─ůcach realizacji projektu.

W ramach projektu uczniowie b─Öd─ů mogli skorzysta─ç z nowego sprz─Ötu: kamery video (zaj─Öcia warsztatów teatralnych), laptopa z oprogramowaniem, oraz drukarki wielofunkcyjnej.


powr├│t